u bent hier > disclaimer

basket

Verkoopsvoorwaarden

 

Kortingen

Actieprijzen

Tijdens een beperkte periode, duidelijk aangegeven in onze wijnbrief, gelden speciale prijzen voor bepaalde wijnen.

Volumekorting

5% korting bij een totale afname van 24 flessen
10% korting bij een totale afname van 48 flessen
15% korting bij een totale afname van 120 flessen

De verschillende kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Leveringen gebeuren gratis vanaf 24 flessen in Antwerpen. In de rest van België leveren wij franco vanaf € 250. Onder dit bedrag rekenen wij een tussenkomst in de transportkosten aan.

Onze fakturen zijn contant te voldoen bij levering.

Kwaliteitsgarantie

De wijnen die wij u voorstellen worden altijd zeer kritisch beoordeeld alvorens ze opgenomen worden in onze selectie. Mocht echter, om welke reden dan ook, één van de door u gekochte wijnen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan verplichten wij ons deze terug te nemen en/of om te ruilen. Deze garantie geldt tot maximaal zes maanden na de aankoopdatum.

 

Algemene voorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.heerlyckheid.be.
Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de volgende gebruikersvoorwaarden:


1. Automatisch geregistreerde informatie.

Deze website kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de pagina's die u bezoekt op de website of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

2. Persoonlijke informatie die u expliciet meedeelt.

Indien u gebruik maakt van de webshop van De Heerlyckheid zullen uw gegevens automatisch geregistreerd worden.
De persoonsgegevens die u aan De Heerlyckheid verstrekt, worden verzameld en verwerkt door De Heerlyckheid, Pretoriastraat 28, 2600 BERCHEM.
Deze gegevens kunnen door De Heerlyckheid gebruikt worden voor informatie- en promotiecampagnes.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan U deze gegevens opvragen en, indien nodig, laten verbeteren.

Indien u niet op de hoogte wenst gehouden te worden van acties en evenementen kan u uw gegevens laten verwijderen. Contacteer hiervoor De Heerlyckheid via info@heerlyckheid.be

3. Intellectuele eigendommen.

De teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo's zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren De Heerlyckheid of derden toe.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van De Heerlyckheid de op, en via, deze website aangeboden informatie te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden.

4. Informatie op de website van De Heerlyckheid.

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. De Heerlyckheid staat niet in voor de nauwkeurigheid van deze informatie. De Heerlyckheid is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de website.

De Heerlyckheid behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

5. Links.

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. De Heerlyckheid heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud ervan. Het plaatsen van links door De Heerlyckheid houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites.

6. Geschillen.

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.