u bent hier > privacy policy

basket

Privacy policy

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaande privacy verklaring. Persoonsgegevens die je op deze website invult, of in de winkel aan ons doorgeeft, worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie, of het doen van een bestelling, of de inschrijving op onze mailinglijst. De Heerlyckheid heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van De Heerlyckheid met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de website: www.heerlyckheid.be.

De Heerlyckheid waarborgt je privacy

Alle gegevens die door De Heerlyckheid worden verzameld, worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt (uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt). Tenzij De Heerlyckheid daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server (via een SSL-verbinding). U wordt hiervan op de hoogte gesteld via onze site. Bovendien hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
De informatie die wij bewaren wordt gebruikt om:
Gebruik van persoonsgegevens aanpassen

U hebt te allen tijde het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Ook hebt u het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen uit onze database en/of af te schermen. Dit wanneer de persoonsgegevens onjuist, onvolledig en/of irrelevant zijn. Anderszins kunt u een verzoek indienen wanneer uw persoonsgegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is vragen we u contact met ons op te nemen: 03 235 84 94 of info@heerlyckheid.be. Indien noodzakelijk kunt u klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookies

Uw bezoek aan onze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie, die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers van andere partijen verschaft. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.